Dags för verkstad?

Många ord och lite handling?

Når ni inte teamets fulla potential?

Blir det ingen skillnad fast ni bestämt förändring?

Finns det osäkerhet kring vad som föväntas av grupp-medlemmar och ledning?

Då är det dags för verkstad!

Oavsett om det handlar om att er nya grupp vill förebygga kommande konflikter och svårigheter, eller om ni känner att ni kört fast i gamla hjulspår och inte vet hur ni ska komma vidare - ibland måste man viga tid till att hitta igen varandra, ta ut riktningen och komma överens om hur man ska ha det på resan mot målet.

Mina workshops handlar om att ta bladet från munnen och sätta igång med grupputvecklingen. Jag ser workshops som avgränsade insatser där du som uppdragsgivare vill se omedelbara resultat.  Detta sätt att arbeta passar också de grupper som vill ha utveckling, men som inte känner att teambuilding utomhus lockar.

Jag använder gärna GDQ® för att  ringa in behov och aktuellt läge i gruppen och lägger därefter upp en både tids- och kostnadsmässigt begränsad process med garanterat resultat. Därefter guidar jag dig och din grupp tryggt genom den process som ni valt.

Tveka inte att höra av dig för ett kostnadsfritt möte kring din grupp och mer information om hur jag arbetar med workshops.

Exempel på fokusområden:

Förväntningar och prestation

Effektiva team

Hålla avtal

Roller, mandat och handlingsutrymme

Samverkan internt och externt

Effektiva möten

Konfliktlösning, kommunikation och resursinventering
 

Kontakta mig så gör vi verkstad av det!