Teambuilding i ordets rätta bemärkelse!

Letar du efter ett energigivande avbrott på planeringsdagen?
 
Vill du ge din grupps utveckling en ordentlig skjuts framåt?

Är din grupp less på prat och vill börja samarbeta på riktigt?

Då är det den äventyrspedagogiska teambuildingen ni söker!

Här arbetar jag praktiskt med din grupp genom övningar och utmaningar.
Jag tror på den äventyrspedagogiska grundtanken, att upplevelser skapar en djupare förståelse och en djupare kunskap.

Glöm allt vad vad halvtaskiga femkamper och blåsrörstävlingar heter. Med hundratals övningar i min ryggsäck skräddarsyr jag en helhetsupplevelse för din grupp. En upplevelse med en enda uppgift - att ta din grupp till nästa steg!

Jag har, som alltid, en teoretisk bas i planering och genomförande, men här  möter deltagarna praktiska uppgifter att lösa och reflektera över tillsammans. Detta gör att upplägget når såväl de teoretiskt orienterade deltagarna som de mer praktiskt inriktade arbetsgrupperna. 

Jag mixar intensiva upplevelser, reflektion och föreläsning i en oslagbar kombination. Oslagbart när det gäller att svetsa samman arbetsgruppen, oslagbart när man vill lösa konflikter och oslagbart för att hitta en gemensam väg mot målet.

Jag har handlett grupper genom äventyrspedagogisk grupputveckling i 15 år. Med all min kunskap och erfarenhet följer och analyserar jag gruppens framsteg och svårigheter. Jag snappar upp skeenden som måste belysas och låter var och en få möjlighet att reflektera över övningarnas koppling till vardagen. 

Jag hör och jag glömmer.
Jag ser och jag kommer ihåg.
Jag gör och jag förstår!

Konfucius

De anpassade övningarna skapar diskussion och insikt, något som  plockas upp och kopplas till det ämne gruppen arbetar med. Kommunikation, tillit och initiativ är alltid grundpelare vid upplägget men varvas med specifika önskemål och möljighet till att göra varje tillfälle unikt för just din grupp. 

Jag justerar också upplägget under arbetets gång för att hela tiden se till att din grupp når den insikt eller det mål som är tänkt. Detta gör att du som beställare kan inrikta upplevelsen mot att bli en naturlig koppling till det ni pratat om på planeringsdagen eller fångar upp utmaningar som din grupp har där ni befinner er i grupprocessen.

Kontakta mig gärna för förslag på teambuildingupplägg för just din grupp.

Resultatet blev att vi har stärkt vår sammanhållning, stärkt vår förståelse för varandra. Vi ser och förstår på ett bättre sätt våra olikheter och kan tillvarata dessa som styrkor i vår grupp.

Tycker att det var en VÄLDIGT lärorik teambuilding. Smarta övningar som verkligen testade oss både individuellt och som grupp. Femstjärnigt!

Mattias hade verkligen valt ut rätt övningar som ställde krav på gruppen att samarbeta och kommunicera.

Kort sagt innebär detta att upplevelsen, hur spännande
och utmanande den än må vara, 
inte är målet...

...det är verktyget.

 

Kontakta mig så börjar upplevelsen!