Utvecklingsinternat - våga gå på djupet

Är ni en grupp som behöver hämta andan?

Har ni behov av att gå på djupet med er utveckling?

Ibland måste man sätta av tid för att få saker att hända.

Då kan ett internat vara lösningen!

Om du vill ta grupputvecklingen steget längre så rekommenderar jag våra internat. Här hinner ni lösa konflikter och skapa hållbara arbetssätt. Här hinner ni gå ned i varv och de insikter som görs hinner sätta sig ordentligt. Kommunikationen blir nyanserad och reflektionen djupare. För det är något som händer med gruppen när solen går ner och ni samlas vid lägerelden...

Jag rekommenderar internatformen till alla som ser seriöst på det här med grupputveckling. I all upplevelsebaserad utbildning är tiden viktig och detta gäller kanske särskilt äventyrspedagogiken. Läs gärna här till höger och längst ned på sidan om mervärden som tillkommer vid internat.

När intensiva upplevelser ska filtreras och bli till gruppens egna insikter, skapar längre tid också större möjligheter att tränga på djupet, möjligheter att plocka fram dolda resurser i gruppen och möjligheter att skapa rum för avslappning. En möjlighet för er grupp att hitta igen varandra, ta reda på var ni befinner er och vart ni är på väg.

Vart du än går, är du där.

Jon Kabat-Zinn

Här kan man också ta itu med motsättningar, jargong, och konflikter. Det är här vi ser deltagare ta mod till sig och kanske är det vid lägerelden man äntligen vågar prata om det där som ligger och gror, du vet det där som alla vet men ingen pratar om. 

Många grupper väljer också internatformen för att det är så trevligt att umgås under en längre tid. Fungerande grupper som vill bli ännu bättre, ännu tajtare och frigöra ännu mer energi...

...och för grupper som bara behöver andas en stund...

Man måste alltså inte ha problem i gruppen för att välja internat - tvärtom!

Jag älskar internat - helt enkelt för då får jag rå om er längre!

Kontakta mig för förslag på upplägg och plats att vara på. Jag samarbetar med olika mysiga ställen där er grupp får vara ifred.

Kanske har ni ett favoritställe? Kom med förslag dit ni vill fara, så skapar jag ett upplägg för din grupp på den plats ni valt.

Varför internat?

Under internaten hinner vi jobba med en mängd olika inriktningar vilket ökar mervärdet och effekten. 


Här finns också möjligheten att väva in alternativa upplevelser och inslag som berikar upplevelsen.


Här lägger jag gärna in glödvandringar, mindfullness, matlagning samt kreativa, skapande övningar tillsammans med @nordaneldh_skapande.

Allt för att helhets-upplevelsen ska resonera med er som grupp och med dig som individ och skicka hem er fulla av insikter, framsteg och energi!

Under internatet får ni chansen att verkligen mötas. Borta från vardagens rutiner, ute i skogen och i helt andra kläder möts många kollegor för första gången. Resurser som legat dolda frigörs, missförstånd reds upp och hierarkier suddas ut. Resultatet blir att frågor som till vardags verkar svåra , får under internaten självklara svar. Ingrodda mönster i gruppen får plötsligt andra nyanser och man hittar nya energigivande vägar att  kommunicera. Ni får helt enkelt ett bättre grepp om varandra och den grupp ni ingår i... 

Det kan låta enkelt, men att äta tillsammans skapar förståelse och gemenskap. Inom många kulturer är den gemensamma måltiden sättet man umgås på, där man knyter kontakter och sluter avtal. 
Under internaten är måltiderna välkomna avbrott under intensiva dagar. Ibland blir måltiderna till utmaningar i sig, där samarbete, planering och genomförande blir avgörande för att lyckas - och för att gruppen ska bli mätta...

Sova borta?
Vissa älskar det - vissa hatar det. Våra internat fokuserar dock inte på den sedvanliga konferensöver-nattningen där inmundigandet av drycker ofta är i fokus.
Här handlar det om hur kvällen och natten spelar in i processen. Med vissa grupper arbetar vi långt ut på kvällen. Andra gånger lämnar vi gruppen att umgås för sig själv. Beroende på uppdrag och upplägg blir kvällen och natten en naturlig del i grupputvecklingen. För att inte prata om hur mycket tydligare allt blir när man sovit på saken...

Något som genomsyrar alla våra internat är att tid läggs på något som ofta glöms bort - nämligen att andas!
Vi ser mindfullness och medveten närvaro som hörnstenar för att ta sig dit man vill med bibehållen hälsa och deltagarna får prova på olika tekniker. Sättet vi arbetar med denna del varierar utifrån vilken grupp vi har och beroende på vilken vana det finns. Vissa grupper får en introduktion till tankesättet medan andra praktiserar djupare. Oavsett nivå så blir avslappning och återhämtning resultatet.