GDQ - Group Development Questionaire

Tar ni tillvara på teamets fulla potential?

Kommunicerar ni effektivt?

Är ledarskapet synkat med gruppens utveckling?

Känns det som att ni inte kommer vidare i er utveckling?

I denna tid med stort fokus på personlighetstyper i form av "bokstavskombinationer" (ex. MBTI®) och "färgskalor" (ex. Extended DISC®) kan det behövas ett pålitligt instrument att mäta hur gruppen egentligen fungerar tillsammans.

Det är ju trots allt sammansättningen av personligheterna i gruppen som utgör hur effektivt/produktivt man arbetar som team. Dessutom är det ju gruppens framväxande "klimat" som antingen möjliggör eller förhindrar att gruppmedlemmarna nyttjar sin fulla potential. 

GDQ ® står för Group Development Questionnaire och är ett verktyg utvecklat under många år av den erkända och framgångsrika grupp- och beteendeforskaren Susan Wheelan.

GDQ ® är  ett forskningsbaserat verktyg framtaget med syfte att synliggöra gruppens nuläge och fastställa gruppens nuvarande utvecklingsfas. Genom detta så får man också en tydlig grund för hur ett vidare arbete med grupputveckling och upplägg av arbetsprocess kan se ut. Ni får helt enkelt reda på var ni befinner er som grupp och möjlighet att ta reda på vart ni ska.

Grunden till GDQ® ligger i Wheelans erkända modell IMGD - Integrated Model of Group Development (se mer info här bredvid)

Hur går det till? 

Grunden ligger i själva frågeformuläret där deltagarna besvarar 60 frågor individuellt via en enkät på datorn. Svaren ordnas under 13 olika områden, som exempelvis relationer, kommunikation, samarbete, teamkänsla, ledarskap och normer.

Vid återkopplingen får gruppen först en grundlig genomgång av teorin bakom testet. Detta för att kunna förstå och bearbeta resultatet utifrån grupputvecklingstanken och tillsammans med ledningen prioritera vad som måste göras.

Efter en genomgång av gruppens resultat tar vi sedan tillsammans fram en handlingsplan som gruppen följer under en bestämd period. Sedan rekommenderar jag att man gör en ny mätning efter en stund för att utvärdera att ni utvecklats åt önskvärt håll.

Viktigt att veta är att GDQ mäter hur gruppen fungerar – inte individerna!

Målgrupp och syfte

GDQ ® är en enkel metod att synliggöra styrkor och utvecklingsområden i en grupp. Därför är det en effektiv metod för att utveckla och effektivisera både arbetsgrupper och ledningsgrupper. 

Rättigheterna i Sverige innehas av GDQ Associates AB. Jag är självklart certifierad av dem att använda GDQ som verktyg för grupputveckling.
Läs mer om GDQ Associates arbete här.

IMGD - integrated model of group development är Susan Wheelans livsverk. 

En sammanställning av olika grupputvecklingsteorier till en integrerad teori om gruppens utveckling från bildande till upplösning.

Tanken är att gruppen utvecklas genom olika faser och mognar tillsammans:

1. Tillhörighet och Trygghet
2. Opposition och Konflikt
3. Tillit och Struktur 
4. Arbete och Produktivitet
5. (Avslutning)

Gruppen utvecklas naturligt genom faserna, men ibland händer saker som gör att utvecklingen haltar eller stannar upp.

Gruppens förmåga till effektivitet och välmående beror mycket på vilken fas man är i. Därför bör man som grupp sträva efter att komma vidare i faserna.

Ledarskapets utformning bör också anpassas utifrån faserna för att frigöra gruppens potential och möjliggöra både personligt välbefinnande och grupp-effektivitet.