Personuppgifter

Utveckling

MEJL
När du som kund mejlar oss sparas dina kontaktuppgifter tillfälligt tills en återkoppling gjorts. Mejlar du via formulär på vår hemsida går uppgifterna tillfälligt via vårt personuppgiftsbiträde Hemsida 24

TELEFON
Vid telefonsamtal tas kortare anteckningar kring dina kontaktuppgifter samt vad du och din grupp behöver. Vidare officiell kontakt tas sedan via mejl.

EFTER KONTAKT
Efter återkoppling gjorts, offertförslag eller liknande skickats över till dig och eventuell uppdragsträff genomförts, behålls kontaktuppgifterna och eventuell mejlkonversation tills dess att du/ni antingen avslutat kontakt genom att inte anlita oss, eller tills dess att överenskommet uppdrag är utfört, återkopplat och fakturering genomförd. Därefter raderas alla eventuella mejlkonversationer eller andra uppgifter kring ärendet. Faktureringsinformation sparas för bokföring i verktyget Fortnox.

ÅTERKOMMANDE UPPDRAG/PROCESS
Vid överenskommelse  kan era kunduppgifter sparas utifrån en uttalad ambition att anlita våra tjänster igen och då kunna "plocka upp" där man befann sig vid avslutat uppdrag. 
Sådana uppgifter kan gälla vilket upplägg som genomförts, övningar, föreläsningsinslag och resultat.
Viss individuell information kan sparas, men då i avidentifierad form. Inga personuppgifter eller individuell information sparas efter att återkoppling till dig som beställare är gjord. Detta sker dock i samförstånd och kan när som helst tas tillbaka.

GÄSTBOK
Vill du dela med dig av dina upplevelser via vår gästbok sparas inga personuppgifter. Efter granskning läggs din kommentar upp, avidentifierad,  i gästboksflödet.

GDQ
Vid användandet av GDQ - Group Development Questionaire via webben, är GDQ Associates AB personuppgiftsombud och ansvarar således för hanteringen av databasinsamlingen och sammanställandet och förvaring av rapporten. För mer information om hur GDQ Associates hanterar personuppgifter - se här

Nordaneldh utveckling ansvarar för säkert förvarande av lokal kopia av materialet under analys och återkoppling till beställaren/gruppen. Rapporten är avidentifierad och inga personuppgifter finns med. Efter återkoppling/avslutat uppdrag raderas den lokala kopian av rapporten och alla sammanställningar finns endast kvar i GDQ Associates databas för möjilghet till uppföljande mätningar av samma grupp. 

VID FRÅGOR
Du kan när som helst kontakta oss via mejl för att få reda på om några uppgifter om dig eller din grupp finns registrerade samt om du vill radera detta. 

/Mattias och AnnaLena